Laaggeletterdheid en geld: wat hebben die twee met elkaar te maken?

Laaggeletterdheid en geld

Laaggeletterdheid en geld, of beter gezegd het gebrek aan geld, hebben meer met elkaar te maken dan je op het eerste gezicht denkt. Laaggeletterden leven ruim twee keer zo vaak onder de armoedegrens, zijn twee tot drie keer vaker langdurig arm, hebben een lager inkomen en banen met een lagere beroepsstatus dan niet-laaggeletterden. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe dit nu precies komt en wat er aan gedaan kan worden?

Kabinet komt met hulpfonds voor problematisch schulden

problematische schulden
Het kabinet komt op Prinsjesdag met een plan voor een hulpfonds van 30 miljoen euro om mensen met probleemschulden te helpen. De bedoeling van dit hulpfonds is dat mensen met problematische schulden worden ontlast en op deze manier weer perspectief hebben.

Problematische schulden per gemeente inzichtelijk gemaakt

Problematische schulden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd dat inzicht geeft in de aard en omvang van de (geregistreerde) schuldenproblematiek per gemeente. Het rapport heet Schuldenproblematiek in beeld: Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018.

Voedselbank verwacht veel meer klanten door corona

Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank is door de coronacrisis flink toegenomen. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal klanten landelijk met 8,5 procent gestegen. In Amsterdam was dat zelfs 26 procent, maar eigenlijk neemt het aantal klanten in alle grote steden toe. In de kleinere, gemeenten daalde het aantal klanten juist. De voedselbanken bereiden zich voor op een flinke groei in de komende 12 maanden. Door de economische krimp en de stijging van de werkeloosheid zullen meer mensen moeite krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen. 

Get A Grip helpt geldproblemen bij jongeren op te lossen

Vier op de tien jongeren heeft financiële problemen. Om dat probleem te tackelen, is Humanitas begonnen om jongeren te helpen bij hun financiële administratie. Jongeren met (dreigende) financiële problemen kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van Get a Grip die hen helpen met het inzichtelijk maken en het ordenen van de financiële administratie. Bovendien heeft deze actie een preventieve werking en is bedoeld om jongeren zelfredzaam te maken zodat voorkomen wordt dat ze geldproblemen krijgen.

Geen geld voor de tandarts? In Dordrecht vond men de oplossing

Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden en de Dordrechtse Tandartsenvereniging (DTV) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor acute tandartsenhulp aan kwetsbare onverzekerden. 

SUN kreeg steeds meer aanvragen voor mondzorg van mensen die, meestal door schulden, niet of nauwelijks verzekerd zijn. Deze groep kon  slechts één tandarts terecht, namelijk Rob Stam, maar die kreeg meer en meer aanvragen, waardoor hij het werk nauwelijks nog aankon.